Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

40. Сестра Леке капетана

41. Дјевојка надмудрила Марка

42. Марко Краљевић и Вуча Џенерал

43. Царица Милица и змај од Јастрепца

4. Бановић Страхиња

45. Цар Лазар и царица Милица

46. Пропаст царства Српскога

47. Мусић Стефан ... .

48. Смрт мајке Југовића

49. Царица Милица и Владета војвода

50. Көмaди од различнијех Косовскијех пјесама .

51. Косовка дјевојка

52. Јуришић Јанко

53. Обретеније главе кнеза Лазара

54. Марко Краљевић и соко

55. Опет то, мало друкчије

56. Женидба Марка Краљевића

57. Марко Краљевић познаје очину сабљу

58. Опет то, мало друкчије

59. Марко Краљевић и Филип Маџарин

60. Марко Краљевић н бег Костадин

61. Марко Краљевић и'Али-ага

62. Марко Краљевић и Мина од Костура

63. Марко Краљевић и 12 Арапа .

64. Марко Краљевић и кћи краља Арапскога

65. Марко Краљевић у Азачкој тамници

66. Марко Краљевић и Арапин

67. Марко Краљевић и Муса кесеција

68. Марко Краљевић и Бемо Брђанин

69. Марко Краљевић укида свадбарину

70. Лов Марков с Турцима

71. Марко пије уз рамазан вино

72. Турци у Марка на слави

73. Орање Марка Краљевића

74. Смрт Марка Краљевића

75. Радул-бег и Бугарски краљ Шишман.

76. Бутица Богдан и војвода Драгија

77. Опет то , али друкчије

78. Болани Дојчин .

79. Женидба Ђурђа Смедеревца.

80. Бурђева Јерина

81. Смрт војводе Канце .

82. Женидба Тодора од Сталаћа

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

У овој књизи штампао сам х и мјесто Њемачкога сh (понајвише у туђијем ријечима). Против овога правила наштампано је на страни 279. у стиху 519. xадеш мјесто адеш; а чини ми се да је негдје и иншов мјесто хиншов.

Штампарскијех погрјешака мислим да у овој књизи нема много, али ће се опет гдјекоја наћи; ја сам за сад опазио само на страни 168. у стиху 4. и на страни 173. у стиху 169. Сшјеван мјесто Стеван; на страни 192. у стиху 84. Прилицу мјесто Прилику; а на страни 328 у стиху 5. Шара мјесто Шарац.

НА ЈСТАРИЈЕ

ПЈЕ СМЕ ЈУНАЧКЕ.

« PreviousContinue »