Page images
PDF
EPUB
[graphic][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed]

На знање.

Имена г. г. пренумеранта на све три Књиге овога новог издања „Српскијех народнијех пјесама“ наштампаћеду се сва скупа у I. књизи, а онијем г. г. пренумерантима, који су се пренумерирали само на ІІ. или I. књигу, послаће се у своје вријеме штампан списак пренумеранта посебно, еда би га сваки могао привезати својој књизи.

на

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

У БЕЧУ,
У НАКЛАДИ AHЕ УдовицE В. С. КАРАЏИЋА,

1875.

[blocks in formation]

ПЈЕСМЕ,

КОЈЕ СУ у овој књизи.

1

4 7

1. Свеци благо дијеле. 2. Опет то, али друкчије 3. Бакон Стефан и два анђела 4. Огњена Марија у паклу 5. Бог ником дужан не остаје 6. Кумовање Грчића Манојла 7. Заручница Лаза Радановића 8. Јован и дивски старјешина 9. Браћа и сестра 10. Милан-бег и Драгутин-бег 11. Мујо и Алија 12. Змија младожења 13. Опет то, али друкчије. 14. Наход Симеун... 15. Опет Наход Симеун 16. Предраг и Ненад. 17. Цар Дуклијан и Крститељ Јован 18. Часни крсти 19. Цар Костантин и ђаче самоуче 20. Како се крсно име служи 21. Ко крсно име слави, оном и помаже 22. Свети Никола 23. Свети Саво 24. Опет свети Саво .....

11 14 19 21 26 38 42 48 51 61 63 70 75 81 85 89 93 96 99 101 102

.

[ocr errors]
« PreviousContinue »