Page images
PDF
EPUB
[graphic][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed]

На знање.

Имена г. г. пренумеранта на све три књиге овога новог издања „Српскијех народнијех пјесама“ наштампаћеду се сва скупа у III. књизи, а онијем г. г. пренумерантима, који су се пренумерирали само на П. или І. књигу, послаће се у своје вријеме наштампан списак пренумеранта посебно, еда би га сваки могао привезати својој књизи.

СРПСКЕ

НАРОДНЕ ПЈЕСМЕ,

СКУПИО ИХ И НА СВИЈЕТ ИЗДАО

ВУК СТЕФ. КАРАЏИЋ.

КЊИГА ДРУГА,

У КОЈОЈ СУ ПЈЕСМЕ ЈУНАЧКЕ НАЈСТАРИЈЕ.

НОВО ИЗДАЊЕ ПРЕШТАМПАНО БЕЗ ИКАКВЕ ПРОМЈЕНЕ.

У БЕЧУ,

У НАКЛАДИ АНЕ УДОВИЦЕ В. С. КАРАЏИЋА.

1875.

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
« PreviousContinue »