Page images
PDF
EPUB

Поред све пажње поткрало се у овој књизи неколико

малијех штампарскијех погрјешака; наштампано је:

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Осим овијех књига могу се код мене по назна

ченој цијени у Аус. вр. још слиједеће књиге Вукове добити: 1) „Српско-Њемачко-Латински рјечник“, најновије издање год. 1852, на великој 4-тини, 54. табака велики, ком. по 10 Фор., 2) „ЊемачкоСрпски рјечник“, по 2 Фор., 3) „Примјери Српско - Славенскога језика“, ком.. по 1 Фор., 50 нов. 4) „IV. и V. књига Српскијех народнијех пјесама“ (велике су IV. књ. 34 табака, са ликом кнеза Михаила Обреновића III., а V. књ. 35 табака), посебно ком. по 3 Фор., а обје заједно за 5 фор., 5) „Српске народне приповијетке, II. умножено издање“ год. 1870, на великој 8-мини, 23 табака, ком. по 1. Фор. 50 нов., 6) „Приправа за историју свега свијета ради дјеце“ по А. Л. Шлецеру, ком. по 60 нов.

Ана, удовица

Вука Стеф. Караџића Landstrasse, Marokkanergasse Nr. 3, in Wien.

[graphic][subsumed][subsumed][subsumed]
[ocr errors]
« PreviousContinue »