Page images
PDF
EPUB

ефа имена стоје међу намаспирима, зашто мислим да инјесу села, нитки каква друга мјеста.

10) Турске ријечи (које сам од прилике знао да су јамачно Турске) назначио сам звјездицом (*), и ђе ми је одма могло паспи на ум, замјењивао сам и Српским ријечма. Највише од ови Турскије ријечи могу се без сване муке ишкерами из нашег језика, зашто имамо Српске мјеспо њи; a keкоје се може бипи ни у години дана не спомињу: али сам и ја опет пісао, зашто сам чуо ће се у народу говоре, или пјевају; а има неколико и шакови ријечи Турски, које ћемо морапи задржали и посвојити , н. п. боја (бојиши, бојење), ама не м, тепсија, Ђерђе ф, поп, барјак, барјак пар, брк, бурмуш (бурмушица), чак шире (bекоји наши списатељи пишу ногавице мјесто чакшире; али ногавица данас код Срба значи само оно, што стоји на нози, па и од гала и од чакшира! а у читавим чакширама имају двије ногавице, пур, ртмаче и оно горе, што стоји око човека) и п. д. Али зато опет никакав паме. пан човек не може рећи, да је Српски језик oпогањен шуђим ријечта, и да се запiо не може језиком назвали. Данас нема на овоме свијету ниједнога језика (ни старога ни новога), у коме нема шуђи ријечи (и у са» мим Славенским класическим књигама млого заслуженога Раића има пући ријечи (готово) колико и у Српском језику, н. п. акциденціїa, арестъ, армїa, лагеръ, караулъ, команда, кондицi a, amместацїa, линѓа, казна, пунктъ, комендан пъ, коллегia, трак маъ, диш прикшъ, потенціа, епистола, циркулъ, фамила, квартиръ, конакъ, сандукъ и т. д.). Али зато опепт ја пуђе ријечи не браним, него и ја кажем, да се преба трудили и чистипи језик од myѣи ријечи (не само од Турскије, него и од сваки други чије му драго биле ; зашпо, н. п. Латинске, или Њемачке ријечи, нијесу нама ни мало љепше од Турскије) колико се може; али што се не може не треба за оно мрзипи на језик. — Ми друкчије не можемо почели наш језик чистити од пуђи ријечи, док најприје не познамо све наше ријечи, које се по народу говоре ; па и онда опет је боље узети пућу ријеч, која је позната у народу, него ли наопако нову градипи, заінпо по није за свакога ученог човека (а за проспaкa jecm : зашто су сви језици поспали од простака, п. ј. од паспира и од тежака ; и простак някакву ријеч не може друкчије начинити,

него управо онако, као што су и остале начињене). - о овом је вриједно да сваки наш списатељ (а особито онај, који ће да чисти језик) прочита предговор Кампов к његовоме Њемачком рјечнику, који је писан ради чишћења њемачког jeshka (Sampe Wörterbuch zur Erklärung und Verdeutschung der - fremden Juss drüde, 2te Aufl. Braunschweig 1813, 4.).

п) које се ријечи данас не говоре уговору, него се само чују у пјесмама , оне сам забиљежио са сп. (стајаћа , poetif%), као н. п. чедо, љуба, чарни, спадо, ладо, лељо, и т. д.

у Бечу 10- га Ок. 1828.

В. с.

ІІМЕНА ГГ. ПРЕНУМЕРАНТА по АЗБУЧНОМЕ РЕду:

[ocr errors]

2.

[ocr errors]

1. СВЕШТЕНици. Преч. г. Јован Максимовић, Карло

вачки. а) Ми прополипи.

Максим Максимовић, Шидски, Високопреосв. Г. Агатангел, митро

Марко Випас, Бенковачки.

Марко Вулиновић, Конарски. полип Бијоградски, и височајши

Петар Добријевић, Книњски. екзарх све Србије

Петар Сабљић, Книњски. Високопреосв. г. Петар Петровић

Сава Косић, Муачкопољски. Негош, благоуправитељ и митрополип Црне Горе, Рос. импера

Сава Берчић, Шајкашк. башталиона.

- Симеун Злоковић, Кашпeлнoвски. порског ордена светога великога

Стеван Кончар, Буковички (у Кнеза Александра Невскога кава

Далмацији). лер 6) Владике

4) Игумани. гледај у предговору.

Препод. г. Аци - Коҫтантин, Чоке

шински. в) Архимандрити.

Вићентије Кнежевић, н. Керке. Преч, Г. Герасим Омчикус, н. Керке.

Гаврило Опачић, н. Крупе. — Димитријекрестик,Крушедолски.

Неспор Јоанновић, Бешеновачки. – Јосиф Павићевић, н. Оспирога (у

Симеун Јоанновић, Бањски (у Црној Гори).

Далмацији). - Лулиан Мушицки , Шишатовачки.

Спиридон Свердлии, Драговићкп. — Мелентије Павловић, Врабевш• •

5) Попови. Методије Лазаревић, Троношки. — Мојсеј Мануиловић, Ходошки,

Честь. Г. Аврам Максимовић, парох Никанор Богептил, н. Савине.

Сомборски. Прокопије Болић, Раковачки.

Аврам Панић, Шидски. — Сава Љубиша, н. Праскавице (у

Алекса Васић, Ђурђевачки, Далмацији).

Андрија Максимовић, Новокарло. Самоило Јаковљевић, н. Калиниба

вачки. (код моштију св. Краља).

— Андрија Симић, капелан од Косова. Стеван Дубаић, Драговићки.

Атанасије Бједов, Паkенски. Теодосије Станковић, родом из

Ашанасије Борик, Лежимирски. Ерцеговине, протосинђел консис

Атанасије Влаховић, из Старог Бепоријални у Шибенику, и парох од

чеја, ч. конс. Будимск. член, сс.ХХ. Верлине.

и Философије доктор; са својим

синовима Александром и Милохием. г) Проше.

Антоније Радуловић, Ilолачки. Преч. Г. Богдан Милиновић, Рисански — Василије Јефремовні, Каменички. - Иван Пејовић из племена Цеклина, Василије Николајевић, Сурчинск г.

Ријечке наије (у Црној гори). — Василије Тепша, капеланМирањски. - Јаков Половці, Бодорошорски. Вилип Жежељ, Бенковачки,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

.

[ocr errors]
[ocr errors]

рачки,

[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

Песпію. Г. Гаврило Живановић, Обре. Препод. Г. отат Венадије Бједов, је

ром. н. Крупе и парох БиљанскІІ. — Гаврило КотарлијК, Визиікт. Исаије Омчикус, јером. н. Крупе п

Гаврило Сечански, Голубиначки, парох Шибенички. — Глигорије Бајчевић, Сен-Ивански, Јаков Маринчић, јером. н. Керке и Давид Марјановић, Маишки,

парох Косовски. - Димитрије Стефановић, Новосад- - Јанићије Радиновић, јером. Драго

ски, чeспњ. конс. Бачке прис. и про- вићки и парох Загорски. фесор у гімназији.

- Јосиф Троповић, јером, н, Савине и Ђорђије Павшић, Голубики,

парох од Топле. Јанко Петровић, Шабачки,

Леонније Павковић, парох обро. Јован Живковић, Муачки. Јован Ненадовић, Јаменски. - Макарије Грушић, јером. н. Савине. Јован Поповић, Ђурђевачкі,

Макарије Личина, родом из Лике, Јован Томић, Бијоградски.

јером. н. Крупе и парох Скрадински. Јован Чоловѣ, у Тепљу.

— Никодим Зелић, јером. н. Кругие и КостананнАндрејевић, из Загреба.

парох Исламски. Лука Павковић, Пећиначки.

Никодим Лазаревић, јером. н. СаМарко Бусови, Баљачки,

вине и парох од Мокрана. — Марко Вукосављевия, из Петрова Никодим Новаковић, јером. Драго

села; са своим синовима Алексан- вибки. дром и Младеном, и кћерата Јулиа- Партеније Торочица, јером. Драном и Пулхеријом.

говики и парох од Ілавна. Марко Мијатовић, Грчански, Силвестр Вучковић, род. из Босне, Мијаило Поповић, капелан од Би. јером. н. Крупе и парох задарзки. скупије.

Симеун Илијћ, јером. Драговићки Мојсило Бугарчик, ЧуруЈЌи.

и капелан у Плавну. Никола Костић, Керполски.

Софроније Туцић, јером. н. Савине — Павле Апанацковић, Сомборски, и парох од Кашпела новога.

иу крем, педагогическом Српском Спиридон Милорадовић Алекси. институту кантихема јавн. ред. јевић, род. из Ерцеговине, јером, н,

Павле Бељански, админ, парохије Керке и парох Дернишки,
Гардиновачке,

- Сптеван Видосављевић, парох од — Лентар Јанковић, Цеклински, Пәпірове цркве. — Петар Кричка, Кањански.

ТеодосијеТрескавица,из ДалмациПетар Руњанин, Кузмински,

је, постриакн, н. Керке, парох у — Прокопије Груик, Липовски, Дубровнику. — Сава Бјелановић, Добропољачки.

Теофило Бошковић, родом из ТреСимеун Кордић, Смоковићки. биња, јером. ун, Дужи.

Спиридон Симић, капел. Косовски. Теофило Кашић, јером. н. Керке и - Теодор Масникоса, Понначки. капелан у Дернишу. Теофан Јоанновић, Каменички. Кирило Івјешковић, родом из Боке КирилоОпачић, капел, ушнбенику. Которске, пострижн. н. Савине и

јером. у владичином двору у Шие) Калуђери,

бенику. Препод. г. отац Викентије Торочи- ж) ђакони.

ца, јеромонах н. Крупе и капелан Чеспін, г. Отац Пахомије Бусовнқ. Жегарски.

ђакон Шибенички.

[ocr errors]
[ocr errors]

A

2.

2.

Чеспн. г. олац Петар Поповић, Ђа- своим синовима Гаврилом и Воркон и учитељ Беочински.

фијем. Кирило Николић, Ђакон и учитель Г. Исидор Стојановић,трговац, и надКаменички.

зирашељ школски; са своим сином.

Јаковом.
Ц. ОСТАЛИ људи. Племен. г. Симеун ол Гавањски,

краљ. дишпр. Полинског сенапор, и Арад.

славне вармеђе Бачке асесор. г. Борђије Јанковић, сенатор.

Бијоград (у Србији). - Марло Бабић, прговац.

а) Јего Високородије верховни кнез — Никола Клаві, пірговац.

и правитељ народа всеја Сербији Бет. .

Господар Милош Обреновић 3. Г. Андрија Белецки, доктор мед. и

б) Кнезови постали госпо: прога реда љекар у свеопш. бол

дари. ници. Браћа Владислави.

Племең. г. Вулица Вуличевић, дјејГина Вулко,

співип, член правителства и обор– Димитрије Давидовић, учредник

Кнез наије Смедеревске Српски новина. •

— Димитрије Георгијевић, дјејств. – Димитрије Тирка.

член правителства, полмач, и аз— Емануил Долежалек, музикус.

надар општи прихода – Јеремија Гагић, Росијско - импе.

Јован Миоковић, дјејств. чл. прараторски типуларни совјетник. вип. и опитенародни секретар. – Јов. Балт. Дрбина, двор

Мапија Алексијев Ненадовић проche anameкe Зифbaltet.

па, обор - кнез у Ваљевској нанји 10. - Јован Демелић.

Милоје Теодоровић, дјејств. чл. - Јован П. Стојановић,

правителспіра и обор - кнез наије — Јосиф Сулић.

Јагодинске. — Мијаило Бојација, Грчки учитељ. —Милосав Здравковић, кнез Ресавски, — Наум Георг Чаппо.

— Павле Маринковић, кнез у Бијоград- Никола Лукић, из Новога сада.

ској наији. Ллемен. Г. Сим. Георг Сина, спаија

— Павле Сретеновић, дјејств. чл. Одошки и Киздијски и пр.

правителства, г. Стеван Константиновић

в) Писари. — Теодор Иванови. Недоба, Росијско- Антоније Петровић, полмач, и императорски спаски совјетник општенародній писар. и пр.

Лазар Поповић, писар код народ— Теодор J. Тирка.

ног правителства. — Тома Калиновић, из Земуна.

Максим Ранковић, писар код на• — франц Бенедеши, f.к. ритмајстор.

родног правителства.

Павле Теодоровић, верховнога Бечеј (нови).

Кнеза писар. Г. Лука Кисић, трговач; са својим

- Тома Станимировић, Српски пол. сином Димитријем

номощника у Париграду писар. Бечеј (спари). Племен. г. Борђије о Чокић, краљ,

г) Трговiд и. дициир. Пошнског донсулшор; с. г. Василије Прошић, ш Рада.

К. к.

10,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Т. Гаврило Јоанновић:

Вуковар.
Димитрије Јанковић.

г. Василије Лазаревић, пірговац. Димитрије Стојковић.

Гаврило Гавриловић, трг.
Торђије Јоанновић Спирша.

Борђије Ћирић, прг.
Манојло Кировић.

Јован Поповић, трг.
Матија Петковић.

— Павле Папули.
Мијаило Дукић.

Голубинци.
Милоје Радојевић, из Чумића.
Мирко Апостоловић.

г. Гаврило Вишњић, 6. к. лабман. - Наум ичко.

- Никола Војводић,- канцелан, Обрад Томић, из Тршила.

Дубровник. Петар Аци - Вукашиновић.

г. Васиљ Бошковић, прговац, роРајко Стојковић. Стеван Георгијевић.

дом из Требиња Тасо Спасојевић.

Васиљ Обрадовић, т.р.из Требиња.

Борђије Лазаревић, Споца. Бијоград (спојни, у Мацарској). - Јован Драшковић,

Требиња. г. Димитрије Симоцки.

Јован Ковачевић, Мостара. — Јефта Вуић, пірг. из Печвара.

Јован Перини,

Мостара, Јован Дуковић, пірг.

Лазар Вуковић, Требиња, Мијаило Ивановић, трг.

Лука Распик,

Требиња.

Мијаило Вуковић, Требиња. Бреслава.

Мија Митровић, Требиња, г. Доклор Бишинг, краљ. Пруски Никола Перин, Мостара. архивар и професор

Никола Черо,

Требиња, Будим.

Петар Дабиновић, - Бара у Арг. Јован Берић, сс. XX. и филосо- наутској. фије доктор, актуар код надзи

Петар Павловић, Бара у Арpaтeлcта народни школа.

наупској. Племен. Г. Стеван Урош Несторо- - Ристо Јоанновик Скар, — Сарајева.

вић, краљ. совјетник и највећи — Ристо Марчета, Мостара, надзираше школа Српски, Влаш- Симеун Комненовић, Требиња, ки и Грчки и пр.

Стеван Ковач,

Требиња,

Теодор Гојшина, Требцьа. Букрещ.

- Тома Вукојевић, Требиња. г. Стеван Васиљевић Живковић, пре.

Трипко Мичић, Мосшара. водник Телемака, и издание. Бла. годјещелне музе.

Загреб.

г. Кирила Сукњанк, прг. Ваљапај.

Косптанпин Мировић, прг. Племен, г. Теодор Атанасијевић,

Мировић и Поповић, тргг. спаија Ваљапајски.

Христофор Сшанковић, шрг.
Варшава.
Г. С. Б. Линде, ордена светога Спа-

Задар. нислава кавалер, списаптељ Пољ- г. Мијаило Теодоровић, пргавац, роҫкога рјечника и пр.

дом из Сарајева. Видин.

Земун. . Браќа Милановићң.

г. Василије Василијевик, тргода.

2.

[ocr errors]
[ocr errors]
« PreviousContinue »