Page images
PDF

пут четири и т. д., а трља други пут сједе на бадало (т. ј. оно мјесто гдје ударају штаповима кад их бацају) кад погађа у свој пташ ; трећи пут се примакне колико може скочити, а четврти пут колико је дуг кад пружи руке. Кад изиграју онолико пута (или кад један цар онолико година царује), до колико су погодили да жене трљу, онда га жене, т. ј. стану сви у ред један за другијем, па се раскораче те трља прође четворошке између њиховијех ногу, а они га сваки удари по једном шаком, или дрветом (како погоде најприје) по задњици. банатски, ка, кб, Sandter, banatus. Банаћанин, m. ber Šamater, Banatus. бангав (багав), а, о, н. п. коњ, Мађm, binterto, claudius. (vide xром). банда, f. (по југоз. кр.) bie Seite, regio, cf. (vide) страна (1): Да ни господин Бог поможе десну банду и лијеву! (кад се напија, показујући пуном чашом обадвије стране софре); Са банде им Брда ударише — бандар, бандара, m. (у Сријему) некака риба (која се у Бачкој зове буљеш), Strt 3ijd), piscis genus (išlubbarid), perca fluviatilus L.; vide rргеч). бандижан, m. (у Боци) vide банђен. бандијера, f. (у примор.) bie išabne, vexillum, cf. (vide 1) застава (3): Једри ли ми драго моје, Вије ли му бандијера бандунати, нам, v. pf. (у Паштр.) vide заборавити (itat. abbandonare): Ти не немој бандунати банђен, а, о, (око Сиња) човјек који је што скривио па не ће суду да иде, него живи према власти као хајдук, само што не чини никоме ништа. Банђен човјек живи у своме селу и код своје куће ради своје домаће послове, него је једнако тако на опрезу да слабо кад смије и спавати у кући. Они кашто долазе и у варош, али само с краја и то једнако на опрезу. У прољеће године 1835, кад сам се ја десио у Будви, овакијех је људи много дошло близу Будве на један мост, пак оданде поручили у Будву да им се пошље тај и тај од чиновника на некакав разговор, и то им је учињено. Онамо људи сви живе једнако под оружјем, а банђени особито. У Далмацији и у Боци има овакијех људи много, гдјекojи су још од Француза остали. сf. бандижан. (банија, f. vide бановина (?); види s. v. 2 кpнача.) банити се, баним се, у, r. impf. (у Ц. г.) fid alà бан ођег баница беfragen, affecto год бан aut тује баница dignitatem (cf. котобанити се): Невјеста се бани И веома фали — баница, f. 1) bie Sanin, bana, bani uxor (cf. бановица). — 2) (у Ц. г.) госпођа, оiе дrant, domina, (vide rocпођа 1) cf. бан (2): Ал' баница Васкова Даница, Сама носи девет џефердара — (Баница) 3) планина у нахији Шо

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« PreviousContinue »