Page images
PDF

ба дати муштулук: по лијепу ма-
раму, или по кошуљу. -
Сјупрадан пошпо доведу ђевој-
ку, зађу на коњма сви свапови
(осим кума , ђевера и спарог сва-
па) по селу од куће до куће, пе
зову на свадбу, и обично овако по-
чињу: „Поздравио је кум и спари
свап, да дођепе на весеље, али
да понесепте шпа ћепе јеспи и
на и по ћепе сјеспи.“ Код сваке
куће дају им по повјесмо, или по
какву мараму, и по привезују за
узду коњма око гласе (по је ђево-
јачко). Попом дођу сви сељаци на
свадбу и сваки донесе част (н. п.
јагње живо или печено, прасе пе-
чено или опаљено и испорено, ћур-
ку, кокош, пипну, или шпа буде;
али колач и чупуру вина, или ра-
није, преба сваки да донесе). Кад
већ буде око пола ручка, онда
чауш приказује части, п. ј. оно
шпо је који донијо, но он по чини
врло смијешно и шаљиво, н. п. ако
је који донијо прасе, -а он каже:
„Ево овај (како му буде име) живи
близу воде, па увалпио воденога
миша.“ Ако ли је кокош, а он ка-
же да је врана, или друга каква
птица; ако ли је жив ован с рого-
вима, а он, као плашећи се од
њега, пипа, шпа је по, или је
јелен или во, или друго шпо, и
п. д., а уза сваку на посљепку мо-
а казапи: „Себи на глас, а свој
раћи на часп (п. ј. донијо).“ По-
слије пога изнесу дарове, и по
обично два момка међу собом на
копљачи, или на другој каквој мо-
ци, па нарамују као да од пеже
не могу да иду. Свака ђевојка
преба да донесе по кошуљу куму,
ћеверу и спаром свапу, а оспа-
лим Сваповима шпо коме допадне
(ком мараму, ком пешкир, ком ча-
раше и п. д.). Дарове чауш дијели
пако смијецино, као и часп шпо
приказује, н п. „Ево наша снаша
донијела куму кошуљу, каква је
планка кроз прспен би прошла, да
је прcнтен гужва орачица, па да
два пуку а чептири вуку.“ Ђевојка
међу плим споји једнако па се по-
клања. Чауш свој дар свеже на на-
иак, или на буздован, а гадљар
свој на прдаљку.
„Други дан у јупру узме млада
воде и пешкир, пе пољева свапо-
вима редом, пе се умивају над ле-
ђеном, или над каквом карлицом,
а они (поштио се који умије) ба-

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
« PreviousContinue »