Page images
PDF
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

се опет једно од другога разликује које мање a, o, beš јабучар, год јабучар. које више: на јаблану гране расту уз дебло у висину и овога дрвета ја у Србији нијесам видио прије док нијесам дошао у Биоград, топола и јагњед може бити да је једно, jaci!ке дебеле, као што су тополе и јагњеде ја нигда нијесам видио, премда их у Тршићкој планини има сила Божија. — 2) некакав цвијет, baš Rappeltraut, malva (trollius europeus L.): Планине се наките јабла*{0,\!

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
« PreviousContinue »