Page images
PDF
[ocr errors][subsumed][subsumed][ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

корачити, корачим, v. pf. jdhelleu, gradior. корба, f. Wormuti, exprobratio, cf. (vide) укор: Није умрла баба од корбе, већ од празне торбе; Е је њојзи корба додијала. И од оца и од старе мајке — корбач, корбача, m. (по Хрватској и по Славонији) vide (бич) камџија. корда, f. у пјесми, vide (са бл, а 1] ћорда: И дај мени корду зарђалу — кордијал, кордијала , m. (ital. cordiale) љековито пиће што се особито даје ономе који падне у несвијест, да би дошао к себи, wie Vergitarfung, laxamentum. кордован, m. baš (Sorouan Veber, aluta Cordubensis. o кордованџија, m. ber 6 orbitan Sabritant, alutarius. коре, кора, f. pl. 1) н. п. од ножа, оie edicine,

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« PreviousContinue »