Page images
PDF
EPUB

Крилапицца, m. Der Befugelte, alatus, Kрме, мета, п. Вав Єфwein, sus.

ales, per peІь Реља Крилатица. Komed, f. der Eiter in den Augen, grak puau, m. der Adlerthaler, thalerus mia. cum aqaila (loco crucis).

Крмељање, п. Вав Зriefen, lippitude Кріло, р. 1) Der Slüget, ala, 2) Set oculorum. Офор, sinus.

Крмељапи, ам, v, impf. triefen, lippio. Кріло, m. cin крилася назимац, por- крмељив, ва , вo, triefäugig, lippus. 'cellus alarum notam gerens.

крменција (крменција), f. vіdе мацаКраілоња, m. ein Jфв, беr am Baube рија.

ideiß ist (ale hätte er ein Portuch), bo- Könemana, f. das Schweinfleisch, care vis nomen.

suilla, Кргілдша. f. ein am Bauфе wеіgев Крмелаци, Кака, m. pl. (fфеrshaft)

Somein, sus alba circa alvum. опанци од крмеће коже. Кридце, п. dim. p. крило.

Kpmekî, fa, ke, Soweings, suillus. Крас, т. (у Сријему, у Бачк. ну Бан.) крмешце, целта, р. сав ефweiафсп. der Gries, glarea frumenti.

sucula, suculus. Крии, ријем, v. impf, verbergen , ос- Крмипи, им, v, impf. чим, lеntеn, re= culto.

gieren, rego. cf. управљати. Кричање, р. Вав 23orpretіgеt, admoni-. Крмљење , п. бав сеntеn, Regieren, gei. tio molesta.

ten, rectio. Крйчаяти, чим, v. impf. borprepigen, Kрмци, мака, m. pl. Die ефwеine, admoneo ut caveat.

sues, porci. Кришка , f. eine Odynіtte, segmentum. Kрмчић, m. dim. p. крмак. трішкара, f. eine 21st 22üве, mitrae Kрнупи, нем, v. pf. flagen, percutiо. clavis distinctae genus.

коња, m. (Рес. и Срем.) vidе крњо. Крішчица , f. ein &фnittheit, parrum Крњав, ва , во, грlіttеria, fissitis. segmeutum.

Крњење, р. Вав Сplittern, dіffіѕѕіо. Крка (Крка ?), f. cf. Kерка.

Крњипін, им, v. impf. 3erfplittern, dіtіоdо. кокача , f. . н. п. носити дијеле на крњо, р. (Ерц.) fplitterіg, dilissus,

кркаче, дав 8ino auf pem Rufen (bu. nicht gang, mutilus, g. B. ein Mensch depač) tragen, so daß es seine Hände mit abgeichnittenem Ohr, u. dgl. om den sals des Tragenden schlingt, Kpmopor, ra, ro, borngestümmelt, mugesto in dorso.

tilus corpu. Кркљанье, в. дав Зraufen Bee ftеделдеп кебе, ш. 248 Баф, tectum. Wasier's,

Кровина, f. flеtев, ипgeniepбares Кркљапи, ља v. impf. н. п. лонад, Heu (was zum Dachdecken nur zu ges купус у лонцу, braufen (im fitеделдеп brauchen iväre). Topfe): fremo.

Кръвнат, па, по, н. п, кућа, mit Кркмепа, п. р. vіdе зулови.

Stroh, Heu bededt, tectus stramine. Кркуша, f, cine Art $luр fift, piscis Кровњача, f. etrobbütte, casa. genus.

кровуљина, f. augm. p. кровина. Кркушица, f. dim. b. кркуша.

Кріз, 1 диф, per: кроз воду; кроза Крва, f. vіdе крпељ.

Кроза, ј ме; кроза пе.
Кроза,
крозањга, )

} т. і, кроз њега. крљадић, dim. p. крљад.

Kpôi, m. der Schnitt, sectum. Kna, f. (cm.) das Steuerruder, guber- Kpoján, m. Der Schneider, sartor, Daculum :

stificus, „На галији стотина Турака Кројачев, ва, во, бев ефneiser, sar„Од стотина Турскнје градова,

toris. „А на крми Кичик Усенне

Кројење, п. бав Зufфneisen be8 Жleibв, KpvấA, k. (coll.) die Schweine, sues, sectio ad formulam. porci.

Кројити, им, v. impf. Bufфneisen, seкрмак, мка, m. Вав (männtiфе) ефwein, co ad formulam. porcus.

Кропипи , им, v. impf. Грейфеn, aspergo. Армача, f. 1) bie Bau, porca. 2) cin кропљење, п. бав 'prӣ веn, aspersio.

pirtenfelel : (trainifф, ашф свинька). Кролак, шка, кo, jasm, mаuѕuеtus, Комаче'лина, f. augn. 5. крмача.

cicuг. Крошак као јагње. комачин, на, но, беr Gau, porcae. Kpomôcm, f. die Zabmheit, cicuritas, Крмачина (крмачина), f. ашgn. . кр

mansuetudo.

Крдчипи, им, v, pf. не може прочиКрмачыцца, f. dim. , крмача,

DU, er (der franke) kann nicht gehen,

[ocr errors]

2

Kobái, m.} ein Blog Holz, candex.

үе.

мача,

Свакоме на

nicht auf die Füße, non potest ince јусе и пјевају до неко доба ноћи; dere.

попіом сељаци оптиду сваки својој Крошње, f. pl. (у Сријему и у Бачк.), кући (домалин каже на два савијена дрвета испрепле пооду: „Дођите и сјутра на чапано узицама, піе се у њему носи шу ракије.“ и пако и сваки дан слама (једній говоре праље), eiine позива од вечере на доручак, а од Art Heutrage , feretrum.

доручка на ручак), а пријатељи Крпа, f. 1) ein Sled (3rt, Beinman5), век онђе и остану. Сјутрадан до. "lacinia. 2) крпа плана, ein Stud ђу рано на доручак, па мало доц.

Leinwand, von 20 Eden, massa lintea. није на ручак. Прије ручка, или Konex, m. das Flidwerk, die Flickerer, на ручак, треба да дође и доп consarcinatio.

да прекадни да очати коњАБО. Kpnene, f. pl. die Verbindungsstange der Кад већ буде око пола ручка, онJochpaare Ochsen am Pfluge, jugi pars.

да запале воштану свијећу, доKöneb, m. 1) eine Schaflaus, ricinus. несу памјана и вина, пе устану 2) vidе крпигуз.

у славу: помолесе Богу, једу Кепелина , f. augm. p. крпа.

кољиво, обреде се вином (напијаKpnurýs, m. quirlförmiger Fennich, pa jytir: „За славе небеске, која моnicum verticillatum.

«же да нам поможе“) и ломе (дома. Крпии, им, v. inpf. flidden, pagnum

кин с попом, или ским другим adsuo.

кад не ма попа) крсни колач Крпица, f. dim. 6. крпа.

(који мора бити од шенична браш. Крпљење, в. дав $liten, reparatio. на у кисело умијешен и нашаран Крпурина, f. vіdе крпептина:

поскурњаком ; једну четврпінну од кісман, m. Xannénаmе , поmеn viri. пога колача даду попу, једну докрсні, на, но, н. п. колач, свијека, маћици, а двије они једу; a. hако

zum Hauspatron gehörig, pertinens ad се ломи крсни колач, ја по не уdiem patrono coeliti sacrum, laгalis (?).

мијем описали, него би требало Крсно име, п. Сваки Србљин има по измоловапии) и пјевају (два и два) један дан у години, кога он слави, у славу: и по се зове крсно име, све »ко пије вино за славе Божје, ли, свето, и благ дан. До. „Помоз' му Боже и славо Божја. маћин се стара и преправља за ци

А щпа је љепше од славе Божје јелу годину како ќе и с чим fe »и од вечере с. правдомі спечене? прославили крсно име. Кад буде у

Попом сједу "опеті, и пијући и очи крснога имена пред ноћ, онда једући разговарајусе и пјевају до зађе један из куће (обично млађи) мрака (домакин не сједа за сто, по селу пе зовне (на крсно име) него стоји гологлав и служи госве сељаке, који то крсно име не стима вино и ракију). Тако славе славе ; тај пред сваком кућом ски, при дана (само што не устају не капу и обично овако

више у славу; други се дaн крсног „Божја кућа и ваша! поздравио је имена зове пој утарје, а трећн опіац (или браті) да дођеле довече уставци), а пријатељи одлазе чак на чашу ракије: да се разговори, четврти дан. и најгори сирома мо и да мало ноћи пошкратимо ; треба да прослави своје крсно што буде свети Никола (или који

име, макар продао какво живинче, буде) донијо, не ћемо сакрипи:

или друго што из куће, те кушно дођипе, немојте да не дођее.“ ракије (ако своје не ма) и остало Кад буде у вече, онда неком опи што му ваља. Понајвише де домаћин,

Никољ дан, Јовать дан; Бурђев дан, неком најамлика (жене у вече сла Аранђелов дан и т. д. и по се не бо иду) или другога кога из куће. мијења, него остаје од кољена на Кад званице долазе свечари кољено: зало се сматрају као рома у кућу, обично овако говоре:

ђаци сви, који славе једнога свеца. „Добар вече и честито пи свето! Крстi, m. 1) рав #rеиз, сгих, 2) не на славио га Nлого љета и година у

ra y kpcmy, seines Gleichen gibts nicht здрављу и у весељу! „Бекоји по in der Christenbeit, non invenies pa несу и јабуку, или (по варошима) rem in christianis. 3) крспи на небу, лиміун, пе даду домаћину кад му ein Gestirn, astrum. 4. Aeçem spema назову добар вече. А пријатељи насадио на гувну, vidе крспінна ? из другите села дођу и незвани, па крста, р. рі, бав сені , ali ein Ibril пу сви вечерају, пију, разговара

des förpers, regio sacra, lumbus.

почне :

Славе

неком пошље сиңа

[ocr errors]

crassus.

Sus.

Kpcma, m. Mannsname, nomen viri. Круница, f. dim. p. круна.
Кр спат, па, по, н. п. барјак, бie Круњење, п. бав pludеn, carptio.
Sreuz, Fabné, signatum cruce, vexil- Kpýna, f. 1) der Hagel, die Graupen,
lum cruciatum,

grando, 2) намаслир у Далмацији. Крсташ , m. 1) крсташ палијер, беr Крупан, пнa, нo, gtob, crassus : кру"&rontbaler, thаlеruѕ. 2) крсташ о. лна со, брашно; човек, риба; новpao, der Kreuzadler (?), aquilae genus, ци (у силно се не десило, а у круті3) крсташ барјак, бie sreuffabne, но не мам). vexillum cruciatum.

Крупањ, пња, m. Ctact in Ser PaКрсташица, f. Der babe frontbaler; ђевина. аф деr pierte Ebeil Befelben, thаlе- Крупањски, кa, кo, рот Крупањ.

i cruciali dimidia , et vel quarta раrѕ. Крупица , f. ш. і. соли, pie staupe, Bas Крсти куме дете (у Сријему), tri Stück, frustum, fragmentuin. folium reptans Linn.

Крупник, m. eine 24rt Betreisepflange, Крстина, f. D) augm. . крст. 2) etli. die in der Herzegowina gebaut wird.

фе Barben, pie auf pem Selbe beijаmа круп (comp. круії), mа, по, дit, men liegen , mergitum cumulus. Крстипін, им, у. pf. taufen, baptizo. Круппуљав, ва, во, бitti , , subcras.

Ја га крстим, а он прди. Крстнтисе, имce, v. t. inpf. 1) ge. Круліна, f. Die Oite, crassіtіеѕ. tauft werden, baptizor. 2) fich taufen Kpyway, wya m. m. j. coal, ein Bros Іafen. 3) кога, чега; од кога, или den Sals, frustum salis. од чега, ft befreизеп, cruce signo. Крушевац, вца, m. Ctast (uno Rui. Крстић, m. dim, p. крст.

nen) an der Morowa. Крсто, m. hyp. 2. Крста.

Крушевачкі, кa, кo, von Крушевац. крстов дан, ва днe, m. Ba® Seft ves Крушедол, т. 1) намастир у фруKreuzes, deren es zwey gibt, den 5. шкој гори. 2) село кoд пoг намаJan. u. den 14. Sept. festum S. cru спира. Крушедолац (лца), човек cis.

из Крушедола. Крушедолски, ка, Крстоноше, f. p. cf. завјелина. ко, усіп Крушедол. Күп, та, то, i) feft, frmus, durus: Крушење, и. дав Зröteln, carptio. крпо месо, р. і. крпина. 2) јprӧде, Крушиши, им, v. impf. Drücfeli, carunbiegfani, durus, н. п. дрво , спа

ро, н. п. со.

Крушка, f. 1) Оer Birnbaum, Sie Birn, Припина (и крпина), 1). Вав 8leift, mit pirus. 2) die Bien (Frucht), pirum.

Дивјфій в бев setts, carnes, exceptо Крушков, ва, вo, Sirn , piracius, adipe. 2) vidе крпица.

piro. Komuija, f. der Maulwurf, talpa. Крушковац, вца, m. Birtenitab, bа

m. der Maulwursshügel, culus piracius. Maulwurfshaufen, cumulus terrae a Kpymkobaya, f. der Birkenstoď, fustis talpa aggeratus.

piracius. Kpmor, m. der Unrath ; die Unordnung KyukoBuna, f. das Birnbols, lignum im Zimmer, confusio supellectilis in

Крушковица, f. Sirnbranntipein, yin. das Unordnung - machen

num ustum e piris. im Zimmer.

Крушчић,

m. dim, p. крушац. Kpmoxumu, um, v. impf. Unordnung Kp wwk, m. dim. ein fleiner Birns machen im Zimmer, sordes spargere

bauni, pirus parva. per cubiculum.

Крушчица, f. dim. p. крушка. m. eine Scheibe, discus.

Крцање, п. Das #naten (auftraten), Круна, f. Die frone , corona.

fractio, elisio, Круна, f. Һур. р. Крунија.

Крцали, ам, у. impf. Enaten (8. 5. Кр, насm, mа, по, н. п. кокош, ges

Riune), dentibus fraugo. front, coronatus.

Крчаг, m. See krug, urceus. Kpynuuja, f. Frauenname, nomen femi- K 4a10, n. am Pfluge ein hölzerner Ber:

bindungsnagel. clavus ligneus aratri : Крунйјца , f. dim. p. Крунија.

„Узе Марко рало за крчало. Круниши , им, v. inpi.brotein, pflii. Крчање, das Geräulch einer spre: den, carpo, н. п. кукурузе, суво

chenden Menge, strepitos, susurrus цвијеће (н. п. да се из њега сјеме Toquentium.

Крчати, чим, v. impf. fummen (von „Бул се круни ше kевојку буди - vieren Kedenden), susurro.

КАО.

Критичњак,

piri.

cubili. Кртожење,

Круг,

[ocr errors]
[ocr errors]

извади);

nae.

eruo ,

Nлож:

yiyo, ago:

Крчевина, f. Das Rovelano, terra sil- Кети (у Сријему, у Бачк и у Бан) vis liberata, novale. Не ма очевине

vide memn. без крчевине.

ККерана, f. Trauennant , Domen femiкрчење, в. дав Хотеп, sylvae caesio. крчидба, г. Тав ходеп, erutio sylvae. Kh-рин, на, но, беr офter, filiae. ајдемо на крчидбу.

Кли", кћери, f. Die Софter, flia, ct. Крчипти, им, v. impf. кодеп,

4 Жер ипо шки. caedo silvam.

Кубе , ema, p. (у Србији) vide руло. крчма, f. 1) Die eфente, cauроnа. 2) на кубура, f. Ber" eummerliфе Зujiane, њему је остала крчма, еr yat po8

angustiae. lepre Glas ausgetrunken, und muß daber Ky6ýpâu, m. Hajewue ce robopa y frischen Wein nachholen lassen. 3), npo.

броју кубурашн, п. ј. пишдане на крчму, el ein meife, en detail,

пољи, што се носе у кубурама, де Крчмір, р. Ber Birth, сайро.

Sattelpistolen. Крчмарев, ва , вo, vidе крчмаров. Kyhype*, f. pl. die Scheide im Sattel крчмарица , f. Die Birtbina, uxor cau. für die Pistolen. ponis.

кубурење, п. бав еümmertime geben, Крчмаричин, нa, нo, per Birtbin,

vita angusta. сорае.

қубурити, им, v. impf. Pummerli Крчмаров, ва, во, бев Birthd, cau Teben (rein Geschäft treiben) anguste

popis, Крчмарскія, а, но, беr 98irtbe, cau- Кубурлија*, f. vіdе кубураш : ponum. 2) adv. wie ein Wirth, more

"Он потеже пушку кубурлију — cauponis.

Кување, р. Вав "soфen, coctio. Крчмипи, км, v. impf. 1) аввуфеn: Кувар, m. der Koch, coqaus. ten, singulatim vendo vinum. 2) н. п. Куварев, ва, во ,

vide

луваров. јабуке, 21epfel eleinweife реrtаufen, ку варица , f. Die Riфin, coqua: minutim vendo poma.

Куваричин, на, но, деr tофіп, со. Крчмљење, п. 1) бав ивfфеntеn, ven

quae. ditio vini. 2) das Eleinweise Verlaufen, KyBapka, vido KyBapnija. venditio minuta.

Куваркин, нa, нo, vidе куваричин. Kow, m, das durch ausgetretenes War: Kybapob, ba, Bo, des Kodis, coqui.

rec Angelmwemmte, adluvio (?). CHH- Kybainu, am, v.impf. 1) kochen, coquo. јела вода шушањ па начинила крш

2) љеб (у Србији), Brot aптaфen, pin(кад ко каже да је свим род, а не знaсе по чему).

• coquo panen (i. ч. мнјесипін). Кувалисе, амсе, т.

r. impf. kochen, Кршан, шна, но, water, trеflib, bo

steden , coqui. nus, praeclaras.

Кувеждин, п. намастир у фрушкој Kpiuêbe, n. das Brechen, fractio, ruptio.

гори. Кувеждинац (нца), калуђер кршипи, им, v. impf. Dreфen, frango. крушкање, n, dim, p. кршење.

из Кувеждина. Кувеждински, ла, ко,

pon Кувеждин. криками, ам, dim. p. кршилт. куга, f. Die Pet, pestis. Срби Баяу Кршљав, ва, вo, im 2Ваф&tbum gua

да је куга жива као жена (по осоrückgeblieben, qui non juste excrevit.

било доказују они, који су лежали Крштена, на, но, н. п. кум, Xauf= од ње). Млоги кажу да су је виђели

Pathe ; baptismalis.
Крштење, n, pie Saufe, baptismus.

ђе нде завјешена" бијелом маракршћавање, о. Рав зацfen, baptiza

мом; а ђекоји приповиједају да су

је и носили, п. і. она нађе човека tio.

у пољу, или cреме ће на пуппу (а Кршћавати, ам, v. impf. taufen, Бар

Беком дође и у кућу), па му каже: tizo. Кришћење , п. vіdе крштење.

ја сам куга, већ ајде да ме но

сиш тамо (куд она оке).” Онај је Кръање, р. 1) бав 3erbreфen, fractio.

упрпи на кркаче драговољно (заш2) Das Husten des Pferdes, tussitio

по већ њему и његовој кући не equi.

ће нам ща учинити) и однесе і кръаm*, m. 2/et arabifфеn Фfеrvев,

без сваке муке (зашто није пиешequi arabis genus :

ка нн мало) куд му каже. Куге „Кудгоѣ иде он кръата јаше —

ју преко мора своју земљу (ѣе саи кръата коња у копито

мо оне живе), па и Бог пошље амо Кръати, ам, у. impf. 1) breфen, fran

(кад људи зло раде и млого гријево : 3. праш. 3) buten (vom Pferpe), ше) и каже им колико ће tussio.

морилни ; но и њи млөго пропадне

$0

има

људи по

conorum

од паса: зашто се врло боје эли- Куина, f., (у Сријему, у Бачки и у је паса.

Бан.) Die füфе, culina. cf. кyfa.. Кад куга мори, онда јој слабо го. Куински, кa, кo, Süфси э, culinarus. воре һуга, него кума (као да би је кујa, f. vіdе кучка. с птим умилостивили) ; ниши смију Кујунија*, ш. vіdе злалар, увече оставити неопране судове : Кујунџијин, на, HO, des Gold : und зашто она дође ноћу у кућу пе Silberarbeiters, aarificis, wgentarii, гледа јесу ли судови опранн, па Кујуицијница, f. Die Golbimmieдin, ако не буду опрани, а она све ка uxor argentarii. шике и чанье изгребе и опрује (фе- Кујунџијнский , кa, кo, a) goiPfamieva ком однесе куга и сланину с та. Кујунџијскін, ка, кo, jargeaғarii. 2) вана). — Купи као куга фецу. — Не nach Art des Goldichmiéos, noré argenизбива као куга из Сарајева. и tarii. до сад је куга морила, ал' није у Кујунџилук*, m. Sie Wolfфniepetuaft, тузицу згађала.

aurificis ars. Кугла, f. (у Сријему у Бачко и у Бан.) Кук, m. das Hüftbein, os coxae. die Sagel, globus.

Кука, f. Der paten, uucus. Куглана, f. Der Regelplas, Die Regel. кукавац, вца, m. per Butgut, cuculus:“. - bahn, der Segelplan, area

што ћу кукавац сињи ! lusui destinata.

кукавица, f. Ber Butgud, cuculus : подКуглање, и, Der Regelfфиб, lusus co meke као кукавица јаје. Србљи norum.

приповиједају да је кукавица била Kýraamuce, amce, v. r. impf. Kegel жена и имала брата, па јој брап ichieben, ludo conis.

умръо и она за њим тако млого 1?

мужила и кукала, док се није

претворила утицу једни кажу Кудaгoд, (Рес. и Срем.) vide кудагођ. да се бралу досадило њено кукаБудагођ, (Ерц.) vide кудго.

ње и ја укање, па је он проклео не Куда му драго, .mobin immer, quосин. се преніворида улицу, а једнік.

опені кажу, да се Бог на њу ра. hудгод, (Рес. и Срем.) vide кудгођ. срдно, што је піако млого

пiyKy aroh, (Epi.) wobin immer, quocun ажила за братом, кога је он био

узео, па је препіворио у пицу); закудеља, f. (Рес» и Срем.) vidе куђеља. то готово свака Српкиња, којој кудељица, f. dini. v. кудеља.

је брап умръо, и данас оплаче, ку дељілипе, . (Рес. и Срем.) vide кад чује кукавицу bе кука. Кад Буђељиште.

кукавица изиђе рано пе кука по Кудељні, ща, но, (Рес. и Срем.) vide црној шуми, онда кажу да ће бикуђељни.

піи зло (оне године) за ајдуке ; алік Кудиши, им, v. impf. 86el rебеп боп кад кукавица кука по зеленој шуми, einem, calumnior.

онда су ајдуци весели: куд му драго, vide куда му драго. „Лисшај горо кукај кукавицо : кудрав, ва, вд, Praus, crispus.

„Нек' се чини ора за ајдуке куђеља , f. (Ерц ) ) vide конопље. 2) кукавичић, m. Bеr junge Buctguсt, cu

die Portion Flachs, Hanf, oder Baums "culi pullus. pole, pie auf einmal auf бет Хофен кукавичнца, f. dim. 6. кукавица. ijt, pensun (?) : дај ми једну куће- кукавичјії, чја, чје, бев звёguёй, cuљу вуне.

'culi. Куђељица, f. dim. p. куђеља.

кукавичји коњиц, m. eine 24rt Boget, куђељиште, п. (Ерц.) vide конопљI

Кукавни, нa, нo, trarig, moestus. Куђељий, на, но, (Ерц.) vide кoнo- Кукање, р. Вав 81 #gu = fagen fomobt pom

Guckguck, als aud von Wehllagenden: Kyhenîk, m. der Tadler, vituperator, куку мене и до Бога! ululatus cucuin dem Sprüchworte: kan aoke cy

li et moerentium. ђеник, нек изједе говно куђеник. кукаст, па, пo, baterfürmig, unciКуђење, п, дав 25erlauntei, calumniatio.

Kykamu, am, v. impf. guck, gück schrey. Бужан, жна, но, pon Ser Pe}} anges en, ciamo cu, cu.

itedt, perpetet, pestalentus, pestifеr. K, Кнца, f. dim. p. кука, cf. кучица. Кужнік, п. Все PejtratiЁt, pestilentiа кукњава, f. Dав заmin ergejeep (раз correptus.

куку - мeнe flagen), ejulаtіо,

que, quo libuerit.

que demum.

'avis geuus.

[ocr errors]

пљан.

natus.

« PreviousContinue »