Page images
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

крст. У Србији пак побратими постану на различне начине: 1) кад ко у сну у какој невољи рече коме: „да си ми по Богу брат!“ 2) кад ко па јави побрати кога у какој невољи. 3) кад ко шобрати кога у цркви, и то највише чине жене и дјевојке: Кад се разболи жена или дјевојка, онда избере каквога момка, и оде с њим намастиру, или цркви каквој, те јој ондје метне крст (чини ми се На г.1aву, па веже каквом марамом), и пош јој, или калуђер, очита молитву; по том ако она оздрави, онда онога момка зове братом и он њу сестром (мени се чини да је ово Бугарски обичај: јер сам ја то први пут видио у Биограду код Бугара). 4) cf. дружичало. 5) cf. једномјесечићи. 6) многи се прозову побратими, а нијесу се побратили никако, тако Србин кад не зна имена коме, а он га зовне: ej! побратиме! — Какогод што се човјек у сну или на јави побрати (осим цркве), тако се може и посинити и поочити, а жена посестрити и поматерити. побратимити, мим, vide побратити. побратимити се, мим се, vide побратити се. побратимов, а, о, beš побратим , fratris adoptivi. побратимство, n. biе побратим-jdajt, fraternitas adoptiva (cf. побратство): Оди тамо до Тушине пођи! А до куле Церовић-Новице, Од мене му Богом побратимство побратити, тим, v. pf. кога, еinen šum bruber máђlen, fratrem appello aliquem. (cf. побратимити). побратити се, тим се, у, r. pf. с ким, Isubtbruber mit jemamo merben, fraternitatem ineo cum aliquo. (cf. побратимити се). побратство, n. у пјесми мјесто побратимство : Побратством се поносио Циго — побрвнати, нам, v. pf. н. п. кућу или какву другу зграду, Seitennuanb pon брвна аufriditeu, trabes trabibus superponere pro muro: poгове су подигли, али још нијесу побрвнали. побрђе, n. (ст.) baš (Sebiet eineš (Sebirgeš, regio adjacens monti: Ђурађ коси по побрђу побре, m. vide побро: Кад станемо дијелити благо Све ти узмеш старјешинство, побре побријавање, n. baš Sladkrajirem, to eradere. побријавати, бријавам, v. impf. nadbrajiren, erado. cf. (vide) избријавати. побријати, побријем, v. pf. nadbrajirem, erado. (vide избријати). побркати, побркам, v. pf. peruirren, confundo. | vide забркати 2). побркати се, побркам се, v. r. pf. 1) fid, irren. erro, cf. (vide 1) помести се. — 2) нешто су се они побркали, т. ј. као мало свадили, id) ilbertuerjem, imimicitias suscipio. побрљати, побрљам, v. pf. помрљати. (vide yПрљати). побро, m. шобре).

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
« PreviousContinue »