Page images
PDF
[ocr errors]

одјаше код каквога газде, ђе је проспрана и лијепа кућа, па му сви сељаци дају за јело шпо преба. Слабо који спаија иде по селу да гледа колико је који набрао, него пипа, н. п. „Е Радоица : ко лико си, пи ове године набрао кукуруза ?” — Ако Радоица рече да је набрао го повара, а он пипа његова комшије, је ли по испина; ако комшија каже да јесп, а он онда рече: „Е море на проју душу.” Ако ли Радоица одговори, да је посијао доцкан, па убила слана кукурузе, или да је поплавила вода, или побила пуча; па није ““ нишпа, онда спаија (пјеIII.8 и себе и њега) каже: „Даће Бог до године.” Млоги се сељаци погоде са спаијама, па им плаћају на годину, пако су н. п. Тршићани (ђе сам се ја родио) плаћали своме спаији по гроша од ожењене главе на годину, па више нишпа (пу му је и главница и десетак за све), cf. чиплук и чиплуксаибија.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

bus in opem mutuam. У Србији људи, који немају читавог плуга волова, спрегну по два и по при , а сиромаси и по чепири (зашпо се обично оре на 8, или 6 волова) заједно, па пако ору, и преко чипаве године раде које шпа и вуку на воловима. Ђекоји буду у спрези по неколико година. Који спрежник има више волова у спрези, ономе више и раде.

Спрегнупи, нем, vide cпрећи.

Спред , (Рес. и Срем) vide cпријед,

Спрежнак, m. Set 3 u fp a n n e r (?), adjunctor, cf. спрега.

Спрежнаков, ва, вo, bee cпрежник.

Спрезање, n. bae 3 ufpannen, conjunсtio. сf. спрега.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
« PreviousContinue »