Page images
PDF
[ocr errors]

ше с коња и узме ону главу пе је однесе кући, па је код куће саже

же, и оно угљевље од ње, пошто се олади, спуче у пра, па завије у арпију и оспави у сандук. Послије некога времена опиде некуда цар, а његова кћи (која је била ђевојка на удају) узме кључеве па опвори сандук и почне по њему нешпо премепапи, кад нађе онај пра у арпији, види да је некакав пра, али не зна какав је, па онда метне прсп на језик пе покваси па умочи у онај пра и лазне мало, да он дознала шпа је, попом га опеп завије у арпију као шпо је и био и оспави у сандук, а она од пога часа поспане прудна. Кад се полије спане испраживапи и испипивапи од куд и како, дозна се да је од оне главе. Кад ђевојка буде на пом доба, а она роди сина. Кад узме цар још онако мало дијепе у руке, а оно њему одма рукама пе за браду Онда цар заповједи да донесу један пањир жива угљевља, а један дукапша: да огле4aЈу, чини ли по дијепе из лудоспи, или од своје воље. „Ако &“, буде дијепе лудо, оно ће попрчапи с рукама и за угљевље, ако ли не буде лудо, оно ће за дукапе.” Кад донесу пред дијепе угљевље и дукапе, а оно одма рукама за дукапе, а угљевљу ни мукаеп. Цар већ види да ће оно да се испуни,

шпо му је глава казала. Кад буде ди

јепе већ велики момак, онда га цар

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed]
« PreviousContinue »