Page images
PDF
EPUB

CP II C KE

BE 34s

S3
НАРОДНЕ ПЈЕСМЕ,

[merged small][merged small][merged small][merged small][graphic][merged small][subsumed][ocr errors][ocr errors]

У Б Е ЧУ,
УШТАМ ПАРИЈИ ЈЕР МЕН С КОГА МАНАСТИРА

1845.

IIJECME,

КОЈЕ СУ у овој књИЗИ:

[ocr errors]

1
4
7
11
14
19
21
26
38
42
48

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

1. Свеци благо дијеле

2. Опет то, али друкчије

3. Такон Стефан и два анђела.

4. Огњена Марија у пак.му

5. Бог ником дужан не остаје.

6. Кумовање Грчића Манојла

7. Заручница Лаза Радановића

8. Јован и дивски старјешина

9. Браћа н сестра

10 Милан-бег и Драгутин-бег

11. Мујо и Алија

12. Змија младожења .

13. Оцет то, али друкчије

14. Наход Симеун .

15. Опет Наход Симеун

16. Предраг и Ненад

17. Цар Дуклијан и Крститељ Јован

18. Часни крсти

19. Цар Костантин и ђаче самоуче

20. Како се крсно име служи

21. Ко крсно име слави , оном и помаже

22. Свети Никола

23. Свети Саво

24. Опет свети Саво.

25. Женидба краља Вукашина

26. Зидање Скадра

27. Душан хоће сестру да узме

28. Удаја сестре Душанове

29. ЯКенидба Душанова

30. Наход Момир .

31. Бан Милутин и Дука Херцеговац

32. Женидба кнеза Лазара

33. Смрт Душанова

34. Урош и Мрњавчевићи

35. Зидање Раванице

36. Опет зидање Раванице

37. Милош у Латинима

38. Марко Краљевић и вила

39. Марко Краљевић и љутица Богдан

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« PreviousContinue »