Page images
PDF
EPUB
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

-

додај: [село у Метохији].

Подгор
подграђе 1
подударити се
поимати 1

поклати се
покуљати
поледица

озобина - додај: [cf. шепурина (шипурина)1]. полудјети
окењан, т. итд. све треба да је штампано | попйрача
положеним словима (дебљим и тањим), јер порађати се
је ријеч из Вукова рукописа (у његову руч-
ном примјерку С. Рј.).

1. око 3 - исправи: Базагур.
1. око 5 још: [cf. пријесјек].
окомак још: [cf, шапурина, шепурина (ши-
пурина)2]; - исправи : [cf. кочањ (чокањ)2].
окупити 2 - исправи: vide скупити [1].
Омутић

-

додај: [село и развалине од тврђавице, у Црној Гори, код Никшића]. оправити 1

[merged small][merged small][ocr errors]

додај : [cf. поградити 1].

још: [cf. попршати].

додај: [cf. подрасти 2].

још: [cf. смазати].

Ородић - исправи: Оробић; и додај: [cf.

бић).

осјећати

осјећи 1

још: [cf. чути 2].

још: [cf. укинути 3].

ӧсбран, рна, рно још: [cf. пршљив].
додај: [vide прољевање 2].
додај: [cf. уграбити 2].
Додај : [cf. чемер].

отвор отети отров

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors][merged small]

додај: [cf. заграђе, предграђе]. још: [cf. ударити се 2]. исправи: vide узимати [1]. још: [cf. склати (саклати) се]. додај: [cf. прокуљати]. додај: [cf. разбигуз].

још: [cf. штукнути 2]. исправи: vide судопера [1]. додај: [с. трудити се 2].

посуђе - још: [cf. суђе].

1. потуцати се - исправи: [cf. скитати се 1]. поштовање исправи и додај: [cf. стимање (штимање), штовање].

још: [cf. пурјан].

прас
прдоња 1 -
пребивати
прејести се
прекретање
претукач
прёшљен 2
прилика 4

приспјети 1

исправи: прдизвек.

још: [cf. сједити 2, становати]. још: [cf. претоварити се]. исправи: прекретање.

исправи: cf. шкуљ [1].

додај: [cf. трешљен).

додај: [сf. алалем].

додај : [cf. стасати, стићи 2].

Ре- притка исправи: сf. тркља [1, розга 1].

пркос - још: [cf. ускос].

[blocks in formation]

легуша, (. итд. све треба да је штампано по-| 1. рашак 1

испреви: различак.
још: [cf. шуљ 2].

рида - додај: [хрида].

ложеним словима (дебљим и тањим), јер је | Реашшина - исправи: рвашшина и хрваштина.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Ругова - додај: [покрајина, западно од Пећи,

[blocks in formation]

додај: [извори: више Баица у сатјерати — додај: [стјерати].

[ocr errors]

Црној Гори, и у Херцеговини у Дубравама]. | сатјеривати - додај: [стјеривати].

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

[У првим табацима изостала је на више места тачка испред угласте заграде.]

СРПСКИ РЈЕЧНИК

a, 1) aber, at, vero: Ја га љубим, а он се
отире; ја дођох, а он оде. [cf. 2ја 3, ма 1,
али 1, но 1]. 2) uns, et, ast: како он
оком, а ја скоком; ја стојим, а ти сједиш;
ја радим, а ти спаваш; а шта он вели?
3) aber auh, aeque et: има хљеба, а и но-
ваца (доста).
мислим да је код куће, а оно га нема.

А

[ocr errors]

абонос, m. дрво што у води отврдне (уабоноси се) као камен [benholz, ebenum]. абравница, f. (у Ц. г.) колац или мотка на чему двојица што носе међу собом, біе Zragffange, pertica portatoria. [vide обрамница 1]. cf. обравница.

4) а оно, inbe[jen, sed: ја | абрашљив, а, о, vide пјегав (н. п. коњ испод репа).

5) jo, -: ако не ћеш, а ти пољуби, па аброноша, m. vide хаброноша. остави. 6) a? ah? ain'? itane? 7) а! ӑваз, m. bie Stimme, vox. cf. [vide] глас [1]. ah! ah! cf. [vide] ax. 8) у пјесмама ка- аваиз, * m. vide ваиз.

[ocr errors]

што не значи ништа, него се додаје само да | авај! interj, vide [jaox] jaoj.

се испуни врста : Вала теби Кулин-капетане,| |авајлија[*], f. (у Уж. н.) некака јабука, 2rt [inА на робљу и на дару твоме

àap, m. vide ахар.

àóa, f. das Aba-Tuch, panni crassissimi genus.
абаија,
f. die Schabrace, stragulum, stra-
абаја, (у Далм.) tum, ephippium, cf. баја [2,
абајлија, * хаша (аша) 1]: Па по седлу

златну абаију
абање, n. vide хабање.
абати, бам, vide хабати.
абаџија, m. ber ba-Zuh-neiber, sartoris ge-|
nus. [cf. сабов, сурсабов, сурдомар]. Абаџије
граде највише гуњеве од гуњске крпе, а и
друге различне хаљине од (простога) сукна
и од шајка.

абаџијин, а, о, без абаџија, той абаџија.
абаџијнски,

абаџијски,
абаџилук,* т. баз answer без абаџија, sarto-
riae (vestificinae) genus.

ка, ко, бег абаџије, то абаџије.

абен, а, о, 1) од абе, von ba-Zuh, e panno аба dicto. 2) то је абено, живи абено,

ter-] Wpfel, mali genus [pirus malus L. var.]. Авала [(Хавала)*], f. 1) Bebirge füböftlich von Belgrad, mit Ruinen einer alten Burg des Ritters Порча од Авале, nomen montis: Покликнула пребијела вила Са Авале изнад Биограда - 2) градић у Турској Хрватској на лијевом бријегу Уне према Острвици, eine Festung in Türkisch-Kroatien, nomen arcis. аван,* m. vide хаван. аваница[*], [1) m. Böjewicht, nequam, зликовац, 2)] f. [Haubvogel, avis rapax, птица ловица]: Долетиће кобац аваница, Одвести ће сјеницу ђевојку авгутар, авгутара, т. сух рибљи [суха рибља] мријест, који [која] се (понајвише у Скадру) вади из рибе скакавице, Irt Böfelrogen, ova piscium condita. Авгутар се једе и уз часни пост сваки дан, као и хајвар.

НИТКОВ.

-

àвдес,* m. die Abwaschung (des Türken) vor dem Bebete, ablutio: узео авдес; Чисто Турски авдес узимаше

т.ј. [2] зло, рђаво [1], fhlecht, male (према | авдесни, на, но, н. п. махрама, Иbwafh-, abдобру, као што је аба према правој чоси). lutionis.

абењак, абењака, т. капа од абе, eine Тüве авдитор, авдитора, m. ber Wubitor, cognitor ca

[blocks in formation]
« PreviousContinue »