Слике страница
PDF
ePub

u

i najvažniji domaći naš sredovječni pisac. Izdanja ima više, a najbolje je izdanje jugoslav. akademije u redakciji Račkovoj (Zagreb 1894.). Originalni rukopis još se danas čuva u arkivu kaptola spljetskoga.

Od stranih pisaca prvo mjesto ide mletačkoga dužda Andriju Dandola († 1354.), koji je napisao ljetopis svoje republike („Chronicon venetum“). Dandulo se služio za izradbu svoga djela službenim mletačkim arkivom i iscrpio je sve pisce starije od sebe. Služi nam u prvom redu za dogodjaje oko primorskih dalmatinskih gradova do god. 1280., kojom djelo prestaje. Jedino, dosta loše, izdanje kod Muratori: Scriptores rerum italicarum Vol. XII. U Milanu 1728. Medjutim se sprema novo izdanje na osnovu autografa Dandolova, što se čuva u mletačkoj knjižnici sv. Marka.

Od domaćih monografija treba istaknuti, da su najvećim dijelom zastarjele. Vrijede prema sadanjemu stanju nauke :

Klaić: Krčki knezovi Frankapani. Zagreb 1901. – Klaié: Bribirski knezovi od plemena Šubić do god. 1347. Zagreb 1897. Klaić: Ban Belus i Bani prije i poslije Belusa do god. 1225. Vjestnik zem, arkiva vol. I. – Klaić: O her

. cegu Andriji. Rad vol. 136. Zagreb 1898. — Klaić: Hrvatska plemena od XII. do XVI. stoljeća. Rad vol. 130. Zagreb 1897. – Klaić: Byzantinsko vladanje u Hrvatskoj za cara Emanuela Komnena. Izvješće gimn. Zagreb 1883. – Klaić: Povjest Bosne. Zagreb 1882.

Šišić: Zadar i Venecija od 1159, do 1247. Rad vol. 142. Zagreb 1900. – Šišić: Studije iz

[ocr errors]

ar

historije anžuvinske dinastije. Vjestnik zem. kiva vol. III.

Od stranih radnja ide prvo mjesto uzorno djelo Pa uler: A magyar nemzet története Arpádházi királyok alatt. 2 vol. Budapešta 1899. Ovo je najbolja radnja o prošlosti Ugarskoj, a donekle i hrvatskoj, za Arpadovaca ; ipak se ne smije prešutjeti, da je pisac spram Hrvatske veoma često pristran i nepravedan, u prvom redu spram pitanja o hrvatsko-ugarskom državopravnom odnosu.

Konačno treba još spomenuti : Grot: Iz istorii Ugrii i Slavjanstva v XII. vêkê (1141.-1173.). Varšava 1889., pa Vasiljevski: Iz historii Vizantiji v XII. vêkê. St. Peterburg 1877. (Slavjanski zbornik vol. II.)

Strana

C. Kraljevi iz raznih kuća (1409.-1526.)
VIII. Žigmund Luksemburgovac i Albrecht Habs-
burgovac (1409.-1439.)

162
IX. Vladislav I. i Ladislav Iv. (v.) (1440.–1457.)

172
X. Matijaš I. Korvin (1458.—1490.)

182
XI. Katastrofa (1490.-1526.).

188
XII. Nutarnje prilike kraljevstva hrvatskoga od god.
1102. do 1526.

198

[ocr errors]

DRUGI DIO.
TREĆE DOBA. OD GODINE 1526. DO 1790.
Kraljevi iz kuće Habsburške i Habsbursko-

lotarinške.
I. Dva kralja : Ivan Zapoljski i Ferdinand I.
(1527.--1564.)

5
II. Siget, seljačka buna i Vojna Krajina (1564.–1579.) 34
III. Kulminacija premoći turske i peripetija (1579.

do 1606.)
IV. Uskoci i prevlast njemačka (1606.-1671.)

-

82
V. Vladanje tursko i rat za oslobodjenje (1671.-1699.) 108
VI. Pragmatička sankcija (1700.—1763.) .

127
VII. Centralizacija i germanizacija (1763.—1790.)
VIII. Nutarnje prilike kraljevstva hrvatskoga od
godine 1526. do 1790.

153
IX. Mletačka Dalmacija (1420.-1797.)

175

56

.

· 140

DODATAK
Izvori i literatura historije hrvatske od najsta-

rijih dana do god, 1868.
A. Općenita djela .

179
B. Posebna djela.
I. Za narodne dinastije (do 1102.)

182
11. Za kraljeva iz kuće Arpadove (1102.-1301.) : : 187

[ocr errors]
« ПретходнаНастави »