Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

europaea Linn. .

Віђеписе, димсе, у.. г. pf. (Ерц.) 5 планинама и по камењацима око

fit feben, convenio. 2) како ми се (вода. Вила је свака млада, лијепа, види , fфеint, videor. 3) види ли се, у бијелу маңку аљину оучена, и sieht man, nonne est obscurum?

дугачке , низ леђа и прси распуВижао, жла, т. vіdе вижле,

штене косе. Вле ником не thе зла Biжласт, па , o, 3. 8. девојка, учинипи, докле и ко не увриједи

die viel umbergafft, puella impuden- (наразивши на њиово коло, или на tіог.

вечеру, илін друкчије како), а кад Вижле, лепа n. Ber gate[bun, canis и ко увриједі, онда га различно avicularius Linn.

наказе: успіријеле га у ногу или у Вижлін, м. Турски новац од 60 па- руку, у обје ноге или у ооје руке,

pa, eine türkische Münze von 60 Para, или у срце, те одма умре.
uumi Turciсi genus..

Вилаели“, т. 1) земља, газ gar, terra: Вијавица , f. Ерц.) ефneeturm, im- отишао на вилаен. 2) Reute, honies: ber nivium (?), cf. меfава.

чуј (пе) вилаете! ст. свијепі.. Вијање, в. ) Керање, гав заgеn, agi- Вилаёпилија, ш, vidе земљак. tatio. 2) das minden , volutio , versa

Внлаепскі, кa, кo, Вандева, 3. 3. tio.

Geld, Richter, publicus. Вијање, р. (Ерц.) рав ІЗurfela, venti- Biлдиш*, м. дав іfenbein, ebur. fatio.

Bine, f. pl. Heuqabel, furca foenaria. Bujâp, m. der Wirbelwind, turbo : Вилиман, m. великі вир, ein grоjfer „Да га вијар Ејетпар не однесе

Wirbel, yortex major. Вијали, ам, v. imрi. Kерали , jagen, Biiлин, нa, нo, Der 234le gehörig., agito.

vilae. Бијани, јем, т. impf. (Ерц.) murfein, Bзілина коса, f. Slady &feise, cuscuta

ventilo. Brijаписе, јамсе, ч. г. inpf.1 fіф minВилиндар, т. намаспио у Светој гоВиjаписе, емсе, т. г. impf.JPea, vol- ри. Вилиндараҷ (рца), калуђер из vi, torqueri :

Вилиндара. Вилиндарскій, һа, ко, „Вије ли се црвен барјак

рот Вилиндар (font Shilевдан).
Над милим кумо»

Bias, m. Philipp , Philippus.
Bijeк, (Ерц.) 2) Die geben&seit, vita: у Виліпац, пица, m. dim. p. Вилипп.

мом вијеку. 2) никад (ни) до вије. Вилица, f. Die Rinnbape, maxiла.
кa , in meinem geben nie, ewig nie, Bніло, само у овој за гонеліки : Мо-
nunquam.

повнло вило, по горя се вло, Вијенац, нija, m. (Ерц.) беr Seans, кући долазило, соли не лизало (пі.

ј челе). Bujone, n. das Winden, vietio (?) Внлован, Еңа, но, 1 vilenhoft, lymВијерница, f. (Ерц.) vidе вјереница, Вил вип, ma, ma, jphaticus (?) : Bujeka, i. (Ep.) Conferenz (Serathichla. „На Богату конњу внловноме gung), deliberatio.

Bhaomuje, m. Philotheus, Philotheus, Вијећање, р. (Ерц.) бав Веrаthflagen, Biљушке, f. pi. дie sfqabet, furca. deliberatio.

Buvie, Meha m. das Euler, uber.
Вијећати, ам, v. impf. (Ерц.) беrаtb= Bні мешце, п. din. р. виме.
schlagen, delibero.

Винарина, f. нови што се дају спа-
Bujyrâme, n. daß Schlängeln, sinuatio иј мјесто десешқа виноградскога,
Ввју гаписе, амсе, r. impf. ji) Wei:geld, vectigal vinarium.
schlängeln, sinuor.

Вині, на, но, (у Сријему у Бач. и у
Внка, f. 1) бав 8efre, clamor. На Бан.) vide ванн,

курјаке вика, а лисице месо једу. Вінко Лозић, m. eine Eomife Perfoni. 2) ein Getreidemaß, mensurae genus ficirung des Weins (etma Weinhold (in der Bathta).

Rebmann), Tacchus: ударно га Винко Викaлo, m. (рі. викачи) Der Strep

Лозні у

лаву, п. ). олиосе.
balé, clamosus.

Винковци, ватца, m. p. etist ben in
Вікање, р. дав сфеереп, сlаmоr. Cirmien. Винкорчанин,
Вікати, вичем, V. impf. schrenen,

Винковаца. Винковачкії, кa, кo, clamo.

pon Винковци. Викач, m. vіdе викало.

Brino, n. der Wein, vinum. Викнути; нем, v. pf, auffrepen, ex- Вінобој, m. 2ifermes, phytolacca declamo.

candra Linn. Вила, f. Bie Bile (eine 24rt to mpbe), Вінов, ва, вo, 3. 3. лоза, 23einz, 3. 3.

Vila (oympha). Виле живе по великим Rebe, yitis.

corona.

у.

човек

и3

[ocr errors]

pomer

Brinosec, m. feinere Feß - müße (q. Bumuyé, f. pl. eine Art unguicher d. fino fes?), mitrae genus.

Haarzöpfe, cirri. Віновёсак, m. hyp. р. виновес: Biimko, m. Mannsname, nomen viri.

На глави јој весак виновесак - Виплање, п. Зав Офwingen, vibratio, Біноград, m. Beinberg, vimea. Вншлаши, ам, v. impf, fфwingen, YiВиноградац, граца m. hyp. р. виноград. bro. Виноградски (віноградски), кa, кo, Виплић, . 1) dim. , витао. 2) н. п. zum Weinberg gehörig, vineae,

Клободана, или злаа. Винош (планина), m. (сп.)

Віnіомир ,

Mannsname, „Па піи ајде на Винош планину

viri. вінскі, кa, кo, 3. 3 суд, Bein : gefier. Біпорог, га, ro, mit gewundenen Вінути, нем, v.pf. webeln, egito caudam. Hörnern, cornibus tortis :

Док кучка репом не вине, не ле Младе воке вниороге пас за њом потрчами.

В.ka, m. (Рес, и Срем.) vide Вило. Внн , шина, t, augin. p. Бино,

Biikan, m. Mannsname, nomen viri., вінце, п. 23einmen, vibulum (?): винце Викендија,

Викентије,

} Vincen; Vincentius. Кисело срце весело. Вінага, г. 1) wilver Beingtodd, vitis Buko, m. (Ерц.) :) hур. р. Вилип. 2)

silvestris. 2) die Frucht davon, uva sil- hyp. ф. Вићен пије. vestris.

Вичан, чна, но, беwansert, versatus: Eîp, m. der Wirbel, vortex.

није он вичан поме послу: Виргаз, т. (у Сријему, у Бачк. ну Вішак, шка, m, дав сфе, дət über.

Haw.) dieRutbe, Kathenstreiche, virgae. fфup, plus. Вирење, и, бав Сpdben, speculatio.

Више, обеr, ѕuрга. Вірити, им, v. impf, fpaben, spe- Вишеград, m. Ort an eer Prina , für. culor. ,

lich von Zwornik, berühmt (im Sprichs Вірић m. dim. р. вир.

worte) durch seine Brüde : Occade Вир. вип, па, то, н. п. вода, wіt. као Куприја на Вишеграду. belvoll, vorticosus.

Вишен *, ш. bic patrone, embolnѕ igniВировилица, f, мала варошица у

arius. Славонији.

Вишеклук*, м. Sie Patrоntаfфе, рега Bûc, m. Bergspiße, cacumen montis : embolorum igniariorum. „Када будеш вису на планину

Вишење, п. Сав баngеn, suspensio. Висибаба, f. Dав ефneegl#фей, ga- Вишина, f. Die pübe, altitudo, cf, висина, lacthus nivalis Linn.

Bruka, f. die Weichselkirsche, cerasum Висина , f. Die pӧbe, altitudo.

apronianum Linn. Висипан, им, т. impf. bаngеn, pen- Вишњеви, adj. indec.. weifelfare, coдео. Шпо виси нек” отпада.

lorem habens cerasi aproniani. Вісок (comp, вішіп), кa, кo, boy, altus. Вишњица, f. dim, p. вишња. 2) eine Висулак, тка само у овој заго. Art Fisolen, phaseoli genus. (3' ceno нәпки : Вкси Виси висуљак, печи

инже Бијограда. прчи трчуљак ; Бога моли пірчу- Вишњичица , f. dim, v. вишњица : љак, да опіпадне висуљан ?ш.ј. жир- „Вишњичица род родила

Вишњов, ва, во, деr 93eiФfеltirfфе Вип, ma , mo, vide випак:

gehörig, cerasi aproniadi. „Випа јело дигни горе гране Вашњовац, вца, m. in Ctab von Beid= Віт, віm! interj. laut, um die felholz, baculus e ligoo cerasi aproniani. Búma , Bima! ) Taube zu loden, sonus Вішњовача, f. 28eifelftot, fustis e alliciendi colombas,

ligno, aproniano. В пак, пка, кo, biegfam, lexilis. BAMOBÂK, m. der das Weichselwein, viВилао, пла, m, n) Ser Barnhajpel, rhom- num e ceraso aproniano Linn.

bus. 2) der Haspel, rhombus. 3) vide ButboBuha, f. das Weidselholz, ligнлсад 2.

cerasi aproniani Linn. Bumes, m. der Held, vir fortis, heros. Bjebepuya, f. (Epu.)das Eichhörnchen,sciuВіти, вијем, v. impf. Winsen, vieo. гus. cf. јеверица. Виши», . 1) pie gunte, funiculus in- Eјековање, п. (Ерц.) дав DurФleben

cendiarius, 2) der Docht, ellychnium. seiner Lebenzeit, vita. cf. свјешпило.

Вјековали, кујем, у. impf. (Ерц.) fein Виписе, вијемсе, т. г. impf. i win. Leben durdleben, vitam vivo : den, ambio :

„Да заједно вијек вјекујемо. „Па се вије ружа око бора,

Вјенчавање, п. (Ерц.) бав rauen (von Као свула око Ките смята - Sheleuten), copulatio conjugialiş.

m.

ка и свињче.

}

[ocr errors]

a

"Вјенчавали, ам, v. impf. (Ерц.) trauen, räuchertcs Fleisch, segmentum carnis juugere connubio.

fumo duratae.

. Вјенчавашнсе, амce v. impf. (Брц,) ft Bјешање, п. (Ерц.) бав фängen, sustrauen lassen, jungi connubio.

pensio. Вјенчани , на, но, (Ерц.) н. н. прстен, вјешали, ам, у. impf. (Ерц.) 5ängen,

кошуља, grац • Xing etc. , copulato. suspendo. rius.

Вјеш, па, по, (Ерц.) беr te perftеnt, Pјенчаница, f. (Ерц) 1) новци што geschickt, peritus.

се дају попу (а поп владици) за Вјешпак, т. (Ерц.) беr ®efwitte, peBjehaie, die Eraugebühr. pecuniae ritus. debitae pro copulatiope. 2) жиока, или вјештац, вјешца, т. (Ерц.) Bet бе. гредица у какове зграде, беr grams fenmeister, veneficus. baum , trabs.

Вјешина , f. (Ерц ) ві: ФејфitliФЕeit, Вјенчање, р. (Ерц.) бie Seauung, co- Meisterschaft, scientia. pulatio conjugialis.

Bjewmaya, f. (Eph.) die Here, venefican Вјенчапи, ам, у. pf. (Ерц.) trauet, Вјештица се зове жена, која (по

conjugio jungo. Вјенчалисе, амсе, т. г. pf. (Ерц.) gе.

приповијепкама народним) има у

себи некакав ђаволски ду, који у traut werden, sich trauen lassen, connubio jungi

сну из ње изнье и створисе уле. Венчик, m. dim. р. вијенац.

пира , у кокош или у Курку, па ле

пи по кућама и једе људе, а осоBjepa, f. (Ep4.) 1) der Glaube , fides.

бито малу ћецу : кад нађе човека ђе 2) Treu und Glaube , fides. 3) (cm.) спава , она га удари некаквом Mann von Ireu und Glauben, homo,

Шипком преко лијеве сисе те му се amicus fidus:

опворе прсн док она извади срце „Здрав Милошу вјеро и невјеро :

и изједе , па се онда прси отели „Прва вјеро, потова невјеро

срасту. Неки пико изједени људи Вјеран, рна, но, (Ерц.) treu, fidelis,

одма умру, а неки живе више вреВјереница љуба, f. (сп. Ерц.) п. і. мена : колико је она одсудила кад је вјерна љуба :

срце јела; и онаковом смрти умру, „вели њему љуба вјереница

на накову она буде намијенила. Вјерица, f. dim. р. вјера : зјерацу му Вјештице не једу бијелога лука, и његову !

заліо се млоги о бијелим н о божипВјерності, f. (Ерц.) бie Creue , fidelitas. њим покладама намажу бијелим луВјеровање, (Ерц.) ба8 Blauben, fi

ком по прcима, по табандма и исdes.

под пазуа: зашто кажу да оне на Вјеровати, рујем, v. impf. uns pf. (Ерц.) покладе највише једу људе. ни glaubent, credo. Волим (лакше је)

једној младоj и лијепој жени не кавјеровати, него или пе пишати. жу да је вјешпица, него све бабаВjemap, пра. (Eph.) der Wind, ма (млада курва стара вјештица). ventus.

Кад се сјешница један пут испоВјепрењак; m. (Брц.) беr Binoбeu.

вједи и ода, онда више не може tel, vanus, gloriosus.

јеспи људе, него поспітане љекариВјерењача, f. (Ерц.) п. і. Воденн- ца и даје праву изједен има. Кад

ца, или пушка, і) 93intinüble, mola вјешлица лепи ноћу, она се сија ventilis. 2) Windbüchse, telum pneu- као ватра; и највише се скупљају maticum.

на гувну; зато кажу да она , Кад Вjemprње, р. (Вр) бав 2uraифе, оће да полети од куће, намажесе evaporatio.

испод пазуа, па Вjеmрина, f. augm. 2. вјетар.

рече: ни о три ни о грм, век на Вјеприми, им, v, impf. (Брц.) Вип. пометно гувно. Жена, која је вјешften, evaporor:

пица, кад из ње изиђе онај ду, Ејетрик, m. dim. р. вјелар.

лежи као мртва, и да јој човек Вјепровип, та, то, (Брц.) winsig, окрене главу bе су јој ноге биле, ventosis.

не би се више ни пробудила. Вјетргоња, m, (Ерц.) vidе вјерењак. Кад у каквом селу помре млого Вјеромет, m. (рц.) Ver mini trom, bеце или људи, и кад сви повичу на lumen venti.

коју жену да је вјештица и да н је Вјечи, па , по, (Ерц.) emig, aeternus. она појела: онда је вежу и баде у Вјешала, р. р. (Ерц.) беr Balgen, pa- воду да виде може ли попонупи tibulum.

(зашто кажу да вјештица не може Вјешалица, 1. ш. і. меса, ein etü gtə потонут); ако жена колоне, а они

[ocr errors]

некаквом масти

[ocr errors]

је извуку на поље и пуспе, ако ли

„Овде нама кажу
не могбуде попонупін, а они је у- „Спарога власпіеља —
бију, зашло је вјештиці. — Куд fе влат, m. vide - клас.
вјештица, него у свој род.

Влапак, шка , m. hyp. 9. влашт.
Вје ипичина, f. augn. v. вјештица. Влашање, п, vide класање.
Вла, Влаа, m. 1) Ser TalabValachus. Влатапи, ам, vide класами.

2) Турци (особито Бојањаци) зову Влапко , m. Лаппвпame, pomen viri. и Србље (кашто и све ришћане) Елat, m. Запngname, pomen viri. Власнма.

Exake, n. (coll.) die Wehren, aristae. Enara, f. die Feuchtigkeit, humor.

Влачење,

1) das Eggen, occatio. Влада, f. Die Werraft, dominatus. 2) das Hecheln, pectinatio. Владање , п. дав реrrfфеn, dоnіnаtіо. Влчипти, им, ч. impf. 1) орање (п. ј. Владати, ам, у. impf. beerfen, do- дрљапи), едаеп, occo. 2) куђељу или minor.

лан (m. ј. гребенапи), beфel, ресВладатисе, амce, v. r. impf. fi, be: tino, tragen, se gerere.

Badman, juna , m. eine Art Laud, porВладета , m. Rann&name, nomer viri.

ri genus. Владика, m. Bеr sifфоf, episcopus. Влае, шета, п. Веr junge Вла, per Владисав, m. On an3ta тe, nomen viri. ylachus. ВладичEње, n. Рав (Sinmeibcn sum si. Влашење, п. Сав даlафіfіrеn, mutatio dhof, consecratio episcopi.

in valachum. Бладичин, а, но, бев Bifфоf8, ері- Влашик, m. vіdе влашац. scapi.

Влашина , f. augm. p. Вла. Владичини, им, v. impf. 3ит 3ifфоf Влашиши, им, v, impf. хит 23alaфen weiben, cousecrare episcopum.

machen, facio esse valachum. Владичинсе, имce, v. г. impf, 3ит Влаанписе, имce, v. т. impf. ft sum

Bishop geweiht werden, consecror epi- Walachen machen, facere se valachum. Scopus.

Baauunki, m. pl. das Siebengetica , Baadoje, m. Mannsname, nomen viri. plejades. Владун, т. 27 аппвпате, поmеn yiri, Влашка , f. Die Balaey, Valachia. Влажан, жна, но, fсифt, humidus. Влашкii , ha, кo, a) wаlафifф, valachiВлажење, п. Зав Веќеифten, humec- cus. 2) adv. walachisch, valachice, cf. tatio,

Влa 2. Влажити, им, v. impf. befeuchten, Baduko, m. 'Mannsname, nomeð viri. humecto.

Bainma, f, die Flinte, flinta (telum maВлаиња, f. D) Sie Balawin, Valacha ; jus):

2) bey den Bosnertürken auch die Ser: „Луне влинпе у пле окренули bin, serba :

во, вола, m. Sеr Офв, bos. „Hero fу се оженит' Влаињом

. „Из Поцерја главитом ћевојком Bidalke, n. das Herumführen, z. B. des Влапњу у младу обљубити

Pferdes, circumductio. „На срамоmy Лазарев ft Луки Ведали, ам, v. impf. н. п. коња, führen, „ИЧупићу, који Дрине чува

circumduco. Влаињица, f. dim. p. Влаиња.

Водалінсе, амсе , v. г. impf. mit jemans BiancaB,'m. Mannsname, nomen viri. Hand in Hand spazieren gehen, deamBaajko, m. Mannsname, noinen viri. bulo cum aliquo. Влакно, т. беr $las (Бав $laфebar), Воден, на , но, н. п. крушка, јабука, linum.

BIHO, wässerig, aquosus. Влас , m. Die meyte Battung Slаф, Водена неђеља, f. Die erte Bohе паф lini genus minus longi.

Ostern, die weiße Woche, hebdomas Власан, сна, но, уіdе властан.

prima a paschate. Власанице, f. р.

Водени, на, но, н. п. Вос, суд, тиква, „До Зворника па до власанита Wasser:, aquaticus. Власац, сцa , m. црви ( као длаке) Воденица, f. Die 213affеrmühle, mola што се у ранама заметну.

aquaria. По двапут се у воденица Власник , m. pet #igentbümer,

domi- говори. Виче као да је у воденици nus, proprietarius.

грађен. Baacm, f. die Macht, potestas.

Воденичар, m. Ber Rüblet, molitor. Властан, сна, но , беr namt bat, pe: Воденичарев , ва, вo, vidе воденичаrechtigt, jus habens.

ров. Власељ, m. Pet 27 афtbaбee, poteus : Воденичарка, f. Sіе Rulerin, molac

domina; molitoris uxor,

[ocr errors]

Dorum.

10 ,

venerem.

uxor.

Воденичаров, ва, во, бев АйбlerB, Boзидба, f, бав зühreit, vectio.. molitoris.

Візипи, им, v. impf. filbren, vеhо. Воденичица, f. dim. p. воденица.

Возилисе, имce, v. r. impf. fahren, Bogennyhume, 1. der Ort wo eine vehor.

Mühle gestanden, locus ubi mola fuit. Bosmajcmop m. (der Wasen meister) Воденични, на, но, н. п. Камен , по- der Schinder, excoriator mortici

Mühl. stein, rad, molaris. Водијер, m. (Ерц.) дав @efäg, worin Вонловица , f. намастир код Дунава der Heumacher sein Weßgeräthe ben sich

близу Панчева. Вонловички ,ка, trägt, vas foenisecae.

bon Войловица. Водіp, m. (Рес, и Срем.) vidе води. Воин, m. RannBname, pomen viгi. јер.

Воица, m. Zann&name, pomen yiri. Водити, нм, v. impf, 1) führen, ducо, Војвода, m. Beneral, dux. 2) läufig seyn (von der Suh), ruit in BOJBOAHH, na, no, des Generals, dncis.

Војводиница, f. Die Beneralin, ducis Водица, f. 1) dim. bоп вода, 2) 33ein» masser , aqua lustralis.

Војводини, им, y. impf, gum Benea Водичар , m. Ser Beibwafferträger, ca- ral machen, ducem appello.

millus (?). Зашао од куће до куће Војводилисе, имce, v. г. impf. ) као водичар. Кад водичар оmiiоје für einen General ausgeben, pro duce Спаси Господи, и покропн во

se gerere. дицом по кући, онда обично рече: Војводица, m. dim, 6. војвода. „Штоје попово да је готово : ча- Војводовање, п, дав 28ojmobjeyn, voj„нак граа и повјесма два, удо меса

vodatus. „н чанак ораа и пару на крст.“ Војводовали, дујем, v. impf, Bojmov Водњика, f. "Дзаffеr tав іn іntеr über reyn, sum vojvoda.

розöpfel gejtanpen uns fo angefägert Војводски, кa, кo, 1) generalmätig, getrunken wird, aqua acida. .

ducum. 2) ady. wie ein General, duВодоноша, м. Все Ваffеrrеdgеt, aqua

cis more. tог. .

Војводство. p. pie Bürte cineв Војв Boponuja, f. der Wegwart, die Weges woden, vojvodatus. Водоплав, Ш.] marte, cichorium inty- Војвођење, и, баз ®rnennen sum 220Воје bus Ling,

woben, vojevodae appellatio. Водурина , f. augm. 2. вода.

Bojapar, m. Mannsname, nomen viri. Boh, m. der Führer eines Blinden, dux Bojecâte, n. das Kriegen, belligeratio. coeci.

Војевапі , војујем, ч. impf. Frieger, Вођа, т. (у Сријему, у Бачк, иу Бан.) bellare. vidе вођ.

Војевода, т. vіdе војвода. вођев, ва , во, бев Suprer, duсtоriѕ. Војник , m. per frieger , miles. Вођење, р. бав Supren, duсtiо. Војница, f. Der frieg, bit friegeзeit, Вођица, f. у везу као прунак, іn

belli tempus. Зmeig in tеr еtіdеrер, таmulus acu војница, г. варош у Босни. Војничкі, pictus.

кa, кo, pin Војница, Вожење, п. рaв Subren (su gant uno Војнiчки, кa, кo, .) fotbatifф, militazu Wasser), veetio, vectura.

ris. 2) adv. soldatisch, more militari. Воз, m. товар на

на Војно, m. (сл.) муж , 8 emаhi , maritus: саонима , н. п. воз дрва, сијена, „Како не бу бледа бити? ein Wagenvoll, currus (?).

„Војно ми је пијаница—. Возаљка. f. дрво (понајвише • рачва. Војнов, ва, во, (сп.) бев Bemable, mariti :

Сто) што се метне на њега пређа „Веселиҫе војнова мајкою. кад се навија.

Војска , f. Bаѕ frieg@beer, exercitus. Bósazhe, n, das Fähren, vectio, vec- Bôíma, eine Art Kartenspiel, tura.

Војшпина, f. augm. 9. војска. Bosap, m. der Xuderer, remex : Bojiштити, им, т. impf, на кога, Pries

Дај ли мене придесет Бозара aen, belligero. „И пред њима возара Лазара Војшћење, о. Вав Жriegen; belligeВозарев , ва , во , уіdе возаров.

ratio, Возаров, ва, во, дев хидеrеrѕ, rе- Віко, m. (pl. воци) hyp. 3. во, особиmigis.

по кад вабе пеоце: пос воко пос ! Возапи, ам, y, impl. führen, vеhо.

ма воко ма! Возаписе, амсе, т. г. impf, fahren, Boлaтисе, лалисе, г. pf. п. і. yehor,

шпалови, im epiele гавратисе.

Колима

HAI

[ocr errors]
« PreviousContinue »