Page images
PDF
EPUB
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

ВУК СТЕФ. EАРАЏИЋ.
(Vок

Vuk Stef.). KA RAZIC
Contes popunires Serbes

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

МЈЕСТО ПРЕДГОВОРА.

Прави предговор к овоме изданију нашијех народнијех пјесама , у коме мислим саставити оно из прве и из четврте књиге пређашњега изданија и додати још којешта онаково ново, моћи ће се само онда написати, кад све три књиге буду готове; него за сад овдје назначујем само оно, што мислим да је особито нужно за ову прву књигу. И тако:

1) Слово x ја сам у овој књизи наштампао само у онијем пјесмама, које су из онијех крајева, гдје се оно изговара Ja врло добро осјећам, како је овај посао тежак и замршен; али за сад нијесам знао друкчије чинити. Може бити, да би најпаметније било, и у народнијем пјесмама евима наштампати е свуда, гдје му је по етимологији мјесто, а у предговору казати (од прилике онако, као што је казано у предговору к пословицама од стране XI. до XXV.), како се гдје по народу изговара, па читатељи нека га читају, како ко и говори; но ја за сад то нијесам смјео чинити, да се не би, н. п. у Сри

« PreviousContinue »